ZZ Kadra Szczygłowice

Życzenia Wiekanocne

 

 

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z Was wykorzysta ten czas jak najlepiej

i ma nadzieję na lepszą przyszłość w „ nowej rzeczywistości ”

życzy Zarząd ZZ „Kadra”

 

Kolejne cięcia w KW

 

KOMUNIKAT

 

Dzisiaj tj. 17 kwietnia w Kompanii Węglowej odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej. Tematem spotkania była sytuacja Kompanii po I kwartale br., ogłoszenie przestoju ekonomicznego w Kompanii Węglowej oraz sprawy bieżące spółki.

Wyniki ekonomiczne spółki za I kwartał br. przedstawił wiceprezes Nowak. Przychody ze sprzedaży były niższe od PTE o 36 mln zł a w stosunku do 2013 r. niższe już o 311 mln zł.

Cena zbytu była wyższa od planowanej o 3,5 zł/t od zakładanej w PTE i niższa o 15 zł w stosunku do 2013 r. jeżeli chodzi o koszty to zarówno w stosunku do PTE jak i I kwartału 2013 r były niższe. W okresie I kwartału spółka sprzedała 7,7 mln ton wobec zaplanowanych 7,9 mln ton. W analogicznym okresie 2013 r sprzedaż wyniosła 8,4 mln t. Stan zwałów na koniec kwartału to 4763 tys. ton przy planowanym 4789 tys. ton. W 2013 r na zwałach zalegało ponad 6 mln. W dalszym ciągu problemem Kompanii jest utrzymanie płynności. Na zakończenie swojego wystąpienia wiceprezes przedstawił działania restrukturyzacyjne jakie Zarząd zamierza podjąć.

Jednym z tych działań jest ogłoszenie przestoju ekonomicznego w spółce. Temat stronie związkowej przedstawił wiceprezes Piotr Rykala. Zamierzenia Zarządu w tym temacie są następujące:

  • od 22.04 – 05.05.2014 – postój ekonomiczny w Centrali,

  • od 28.04 – 05.05.2014 – postój ekonomiczny kopalń i zakładów, z czego kopalnie „Knurów-Szczygłowice”, „Marcel”, „Rydułtowy-Anna” będą wykonywać ograniczone wydobycie, na pozostałych wydobycie będzie wstrzymane.

  • w miesiącu maju lub czerwcu cztery kopalnie: „Brzeszcze”, Piekary”, „Pokój”, „Sośnica-Makoszowy” będą na postojowym przez cały miesiąc.

Strona związkowa w ostrych słowach skrytykowała zamierzenia Zarządu i stwierdziła, że podpisanie jakiegokolwiek porozumienia w tym temacie jest niemożliwe. Wskazano po raz kolejny, że działania te świadczą one braku jakichkolwiek kompetencji do zarządzania spółką i są próbą skłócenia, i podziału załóg. Związki poczuły się ponownie oszukane przez Zarząd, który w ramach negocjacji Programu Restrukturyzacji KW S.A. gwarantował, że podpisanie porozumienia z 6 lutego da spółce chwilę oddechu. Tymczasem w dwa miesiące później po raz kolejny sięga po pieniądze pracownicze bo tylko na to ich stać. Strona społeczna bezskutecznie próbowała się dowiedzieć, jakie działania podjął Zarząd by zwiększyć sprzedaż, ponieważ odpowiedzialny za te sprawy wiceprezes Brejdak po pół godzinie opuścił salę obrad i do końca spotkania już nie wrócił. Nie widząc możliwości podpisania porozumienia Zarząd zakomunikował, że wprowadzi postojowe uchwałą zarządu, bo takie możliwości dają mu obowiązujące jeszcze zapisy układów zbiorowych byłych spółek węglowych. Uchwała taka ma być podjęta w dniu dzisiejszym. W tym miejscu związki zażądały wycofania się z podjęcia takiej uchwały, szczególnie w kontekście kopalń, gdzie postojowe miałoby trwać przez cały miesiąc, uznając takie działania za próbę ich likwidacji.

 

 

Transakcja dokonana

Jastrzębska Spółka Węglowa i Kompania Węglowa podpisały 10 kwietnia przedwstępną umowę sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice. Kwotę transakcji ustalono na 1,49 mld złotych.

W komunikacie JSW czytamy, że warunkiem wykonania umowy jest zdobycie finansowania przez spółkę oraz uzyskanie szeregu pozwoleń, w tym zgody UOKiK.

Sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice ma być poważnym zastrzykiem finansowym dla Kompanii Węglowej. Informacje o tym, że umowa może zostać podpisana niebawem, pojawiły się na początku tygodnia, po tym jak zagrożona była terminowa wypłata wynagrodzeń w KW. Restrukturyzacja spółki jest teraz priorytetem, a środki przekazane przez JSW mogą znacząco pomóc górniczemu gigantowi.

Umowa przedwstępna wygaśnie, jeżeli jej warunki nie zostaną spełnione do 31 lipca 2014 roku. JSW informowała wcześniej, że chce pozyskać finansowanie zewnętrze, które pozwoli na pokrycie części kosztów zakupu kopalni w Knurowie. Poza środkami przekazanymi Kompanii Węglowej potrzebne są również spore inwestycje, które pozwolą na zwiększenie wydobycia węgla koksowego.

Kopalnia Knurów-Szczygłowice wydobywa obecnie 3,8 mln ton węgla rocznie, w tym około 40 proc. węgla koksowego. Jak czytamy w komunikacie zasoby operatywne wynoszą 375,1 mln ton, w tym 119,7 mln ton objęte aktualnie obowiązującymi koncesjami -co zapewni funkcjonowanie kopalni przez ponad 80 lat. Obszar górniczy kopalni wynosi prawie 60 kilometrów kwadratowych.

 

Porozumienie

 

Refleksje nad lutowym porozumieniem.

 

Minęły dwa miesiące od momentu gdy Kadra Kompanii Węglowej powiedziała NIE i odmówiła podpisania porozumienia w temacie Programu Restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014 – 2020, porozumienia które miało uzdrowić Kompanię i dać Zarządowi oddech, porozumienia, które podobno chciał podpisać Zarząd i pozostałe związki zawodowe. Jakoś tak się dziwnie złożyło, że na porozumieniu nie było ani jednego podpisu. To chcieli, czy nie chcieli?

Po tej decyzji zostaliśmy opluci przez wszystkich. Staliśmy się czarną owcą ruchu związkowego. Podejrzewano nas o prowokację, o celowe dogadanie się z Zarządem. To my mieliśmy wskazywać osoby do zwolnienia, to przez nas miała być zwalniana nie tylko administracja ale także dozór. Zdaniem niektórych również my powinniśmy byli teraz wskazać jak ratować firmę. A przecież w trakcie negocjacji zwracaliśmy uwagę, że 1000 osób administracji i oszczędności wynoszące 70 mln zł nie uratują Kompanii i nie te osoby są tu winne, lecz sposób zarządzania firmą. Wskazywaliśmy, że bez dywersyfikacji sprzedaży i wzmocnieniu strony przychodowej na administracji się nie skończy. Dlatego złożyliśmy propozycję, by te 70 milionów rozłożyć na wszystkich pracowników spółki, bo wszyscy powinni solidarnie ponieść konsekwencje tej trudnej sytuacji, niezawinionej przez załogę. Mówiąc, że wszyscy mieliśmy na uwadze także Zarząd i Centralę. Niestety, nie było na to zgody ani ze strony zarządu jak i związków zawodowych, a my znowu byliśmy ci źli.

Nasza decyzja o niepodpisaniu porozumienia miała także pozytywny wydźwięk. Po okresie zaskoczenia (udawanego czy nie) strona związkowa zrozumiała, ze nie da się prowadzić negocjacji z Zarządem jako jedna reprezentacja, gdy się z sobą nie rozmawia, gdy nie ma polaryzacji stanowisk w swoim gronie. Na sali negocjacyjnej czasami jest już za późno. Stąd spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego i projekt porozumienia wypracowany przez stronę związkową, który stał się podstawą kolejnej tury negocjacji zakończonej podpisaniem porozumienia w dniu 6 lutego, a opracowany na jego podstawie program restrukturyzacji został przyjęty przez Radę Nadzorczą spółki.

Od podpisania lutowego porozumienia minął już miesiąc, lecz w Kompanii nic się nie zmieniło. Ostatnie spotkanie z Zarządem pokazało, że jest coraz gorzej, a nie lepiej. Administracja i emeryci nie uratują i poprawią płynności spółki. Kompania przypomina dryfujący statek bez sternika. Obecny Zarząd nie ma pomysłu na dywersyfikację sprzedaży węgla i zwiększenie strony przychodowej. Próbuje przetrwać tnąc koszty pracownicze. Po jednostronnym wypowiedzeniu Porozumienia z 20 grudnia 2004 r w temacie posiłków profilaktyczne dla administracji, zawieszeniu im 14-tej pensji na trzy kolejne lata oraz wypowiedzeniu odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i obniżeniu im deputatu węglowego o jedną tonę przyszedł czas na kolejne wypowiedzenia. Tym razem nie mając zgody związków zawodowych wypowiedział jednostronnie waloryzację posiłków profilaktycznych pozostałym pracownikom oraz przesunął wypłatę deputatu węglowego emerytom na koniec roku. W tym miejscu rodzi się pytanie które elementy funduszu płac zostaną wypowiedziane w następnej kolejności? Ekwiwalent z tytułu pomocy szkolnych, dodatek na przejazd urlopowy, a może reszta węgla emeryckiego lub całe Porozumienie. Może się wkrótce okazać, że Zarząd okrężną drogą doprowadzi Program Restrukturyzacji na lata 2014 - 2020 do projektu przedłożonego związkom w listopadzie 2013 r. Projektu, który nie był przez nie do przyjęcia. Co wtedy? Może to jednak Kadra miała rację mówiąc nie. Może należało nie podpisywać Porozumienia i pójść ścieżką sporu zbiorowego. Może związki, które utraciły zaufanie do obecnego Zarządu powinny ponownie spotkać się w ramach sztabu i wypracować wspólny kierunek działań w obecnej sytuacji. Może należało poprzeć wniosek naszej organizacji do Rady Nadzorczej o odwołanie zarządu.

 

Prezydium

ZZ „Kadra” KW S.A.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
Reklama

Logowanie

Joomla template by ByJoomla.com