ZZ Kadra Szczygłowice

Paczki Świąteczne

Informacja

Zarząd ZZ „KADRA” informuje, że w dniach 31.03 – 01.94.2015r.

w godzinach 6.30 – 10.00, 12.00 – 16.00, 18.00 – 22.00

w salce pod budynkiem związków zawodowych (wejście od strony parkingu)

będą wydawane paczki świąteczne dla członków ZZ „KADRA”


Ze względu na zawartość paczki (żywność) prosimy o odbiór w wyznaczonym terminie. Paczki, które nie zostaną odebrane będą przekazane na cele charytatywne.

 

Zarząd ZZ „KADRA”

 

Pożegnanie JSW z WIG 20

Jastrzębska Spółka Węglowa nie jest już notowana najbardziej prestiżowym indeksie Giełdy Papierów Wartościowych. Obok niej indeks opuściły ukraińska spółka Kernel i polski Lotos. Ich miejsce zajmą spółki energetyczne, m.in. Enea.

JSW była elementem ryzyka w indeksie. Akcje spółki nie dość, że nie były szeroko kupowane, to na dodatek stale traciły na wartości, podobnie jak wyniki finansowe Spółki, która z firmy dobrze prosperującej jeszcze przed dwoma laty, po 2014 r. stanęła przed widmem bankructwa.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia 2014 r., kiedy akcje JSW osiągnęły historyczne dno notowań - 16,05 zł za sztukę. Podczas oferty publicznej cena emisyjna akcji wynosiła 136 zł. JSW na parkiecie i w indeksie WIG20 zadebiutowała w lipcu 2011 r. Dominującym akcjonariuszem JSW - z 55,17 proc. akcji - jest Skarb Państwa. Pozostałe akcje są w rękach mniejszościowych akcjonariuszy.

Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 r., na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż pięć spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev.

 

Podsumowano 2014r. w JSW

W piątek (20 marca), Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2014 r. Przedstawione zostały także dane dotyczące funkcjonowania Spółki w IV kwartale 2014 r. Prezentujemy najważniejsze ze wskaźników rocznego bilansu Spółki.

Na skutek spadku cen węgla i koksu oraz mniejszej sprzedaży węgla przychody JSW zmniejszyły się rok do roku o 10,7 proc., do poziomu 6,814 mld zł. W samym IV kw. przychody wzrosły o 23,1 proc., co było wynikiem większego wolumenu sprzedaży.

EBIDTA za 2014 r. w odniesieniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 62,3 proc. i wyniosła 528,5 mln zł, natomiast zysk finansowy netto spadł z poziomu 82,2 mln zł w roku 2013 do minus 657,1 mln zł w roku 2014 (w IV kwartale starta sięgnęła 354,4 mln zł).

Poziom nakładów inwestycyjnych zwiększył się wprawdzie w IV kwartale o ponad 34 proc., ale w odniesieniu rok do roku spadł o 4,1 proc do 1,685,5 mld zł. Jak wyjaśnia Jerzy Borecki, p.o. prezesa JSW, wzrost poziomu nakładów inwestycyjnych w IV kw. to efekt zaksięgowania wówczas obudowy dla Budryka oraz bloku fluidalnego w Spółce Energetycznej Jastrzębie.

W całym 2014 r. JSW wydobyła 13,946 mln t węgla – o 2,3 proc. więcej niż przed rokiem. W ocenie prezesa Boreckiego IV kw. 2013 r. pod względem produkcji węgla, nie biorąc nawet pod uwagę wydobycia przejętej 1 sierpnia kopalni Knurów-Szczygłowice, był dla JSW najlepszym okresem od lat.

Pod koniec ub.r. poziom zapasów węgla w Grupie JSW wyniósł 1,259 mln t i był nieznacznie wyższy niż pod koniec III kw. Bilans zamknięcia roku 2013 pokazywał z kolei zapasy na poziomie 826,8 tys. t.

Jeżeli chodzi o sprzedaż węgla, to do odbiorców zewnętrznych trafiło 8,727 mln t surowca, natomiast do odbiorców wewnątrz Grupy 4,942 mln t. W obu przypadkach poziom sprzedaży zmniejszył się o niemal 5 proc. Przychody ze sprzedaży do odbiorców zewnętrznych były w 2014 r. niższe o 16,5 proc. Średnia cena uzyskana za węgiel energetyczny wyniosła 234,39 zł/t (rok do roku to spadek o 12,4 proc.) natomiast za węgiel koksujący 410,36 zł/t (spadek o 13,3 proc.).

Koszt produkcji węgla wzrósł o 8,2 proc. i sięgnął w 2014 r. 4,926 mld zł, a koszt jednostkowy osiągnął 353,22 zł/t.

 

Wybory do Rady Nadzorczej

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wybrali swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej spółki.

Jak informuje biuro prasowe spółki w wyborach wystartowało ośmiu kandydatów. Największym zaufaniem pracowników cieszył się Jan Przywara, pracownik kopalni Knurów-Szczygłowice uzyskując 1385 głosów. Drugie miejsce z 1252 głosami zajął Eugeniusz Baron z kopalni Pniówek. 954 głosy poparcia i trzecie miejsce uzyskał Andrzej Palarczyk, pracownik kopalni Krupiński. Kolejne miejsca zajęli: Robert Kudelski z 795 głosami, Leszek Hoderny - 751 głosów, Marek Granieczny - 604, Mirosław Dynak 598 i Joanna Urbisch - 419.

Członków radny nadzorczej IX kadencji powołuje zwyczajne walne zgromadzenie spośród kandydatów, którzy uzyskali w wyborach kolejno największą ilość głosów. Zgodnie ze statutem spółki liczbę członków rady nadzorczej określa zwyczajne walne zgromadzenie spółki. Najbliższe odbędzie się pod koniec maja.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
Reklama

Logowanie

Joomla template by ByJoomla.com